Gálfi Árpád Polgármester – Székely zászló

Gálfi Árpád Polgármester
Január 28. 08:04

“Néhány napja gondolkodom a törvénynek azon a paragrafusán, amelyre hivatkozva jogerős ítélet született és az ítélet értelmében el kell távolítanom a székely zászlót Székelyudvarhely polgármesteri hivatalának homlokzatáról. Az alkalmazott törvény megfelelő része így szól:

„Más államok nemzeti zászlói csak a román nemzeti zászlóval együtt és csak a hivatalos állami látogatások, nemzetközi ünnepségek és találkozók alkalmával tűzhetők ki hivatalos épületekre vagy nyilvános helyekre Románia területén, a jelen törvénynek megfelelően.”

Tisztelettel és alázattal teszem fel a költői kérdést a törvényhozóknak és a jogalkotóknak, valamint a törvények alkalmazóinak, hogy a közismert kék-arany színű székely zászló melyik idegen állam lobogójának minősül? Mert amennyiben az a régió (Székelyföld), ahol ezer éve közel egymillió fős székely közösségünk él, idegen államnak minősül és amennyiben a székely közösségünk jelképe, a székely zászló, „más állam zászlójának” minősül, akkor nincs több kérdésem.”


Gálfi Árpád Polgármester

 

Január 28. 13:07

“Kedves székelyudvarhelyiek, kedves székelyek, kedves magyar testvéreim!

Köszönöm az elmúlt két nap bátorításait, az együttérzést, a sok bíztató, kedves üzenetet, hozzászólást.

Bármiért harcolunk külön-külön kis (érdek)csoportokban, bármi ellen emeljük fel hangunkat, vagy bármilyen apró jogokért viaskodunk, a végén semmit nem fog számítani, ha mind egyenlőkké válunk a széthúzástól: egy kihalt közösséggé.

Elvesztett zászlós perek, anyanyelvünk használatának korlátozó intézkedései, nemzeti és közösségi szimbólumaink használatának tiltása, vagy korlátozása, létünk és szülőföldünk megkérdőjelezése mind arra ösztönöz, hogy ráébredjünk: elérkezett az óra, amikor véget kell vetnünk a közönynek, a közömbösségnek, ki kell mozdulnunk a kényelemből és újra össze kell fognunk a székely közösségünk nagy családjának tagjaiként, mert a család összetart minden körülmények között. A mi nagy közös székely „családunk” mindig család marad, akárhol is éljenek a tagjai. Ez olyan kapocs, mely beleíródott minden székely szívébe és nem tudja senki kitörölni. Kitörölni nem lehet, csak megtagadni, de egyetlen székely se feledje el, hogy ha megtagadja a családját, önmagát tagadta meg!

A közeljövőben nagy méretű rendezvényeken gyűlhetünk össze Székelyudvarhelyen, hogy minél többen jelezzük, nem fogjuk engedni alapvető nemzetiségi jogaink lábbal tiprását!
Hamarosan jelentkezem a részletekkel.
Hajrá Székelyudvarhely! Hajrá Székelyföld!”

Gálfi Árpád Polgármester

 

Január 25. 17:04

“Jogerősen pert veszített városunk, hiszen ítélet született, melynek értelmében el kell távolítanom a Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának épületéről és az épület helyiségeiből a székely,- illetve a városzászlókat.

A magyar jelképek elleni persorozatáról elhíresült Dan Tanasă “blogger” a zászló- és címerhasználatra vonatkozó jogszabályokra hivatkozott, megjegyezve, hogy más országok lobogóit csak a román zászlóval együtt, hivatalos látogatások, ünnepségek, nemzetközi fesztiválok alkalmával szabad kitűzni. Úgy érzem, hogy a SAJÁT szülőföldjén élő közösségünk jelképei, szimbólumai, vagy éppen zászlója nem tartozik a “más ország lobogója” kategóriába, de törvénytisztelő emberként (akkor is, ha a törvényt ezúttal úgy csűrik-csavarják, ahogy akarják) eleget fogok tenni a jogerős bírósági döntésnek.

Egy zászlót eltávolítunk, de szándékomban áll a közeljövőben egy széles körű lakossági fórumot összehívni, amelyen közösen dönthetünk majd arról, hogy az eltávolított zászló helyett hány száz, vagy hány ezer kék-arany színű lobogóval ékesítjük majd városunkat, magántulajdonban lévő ingatlanokra tűzve ki azokat. Részletekkel hamarosan jelentkezem. Isten áldja városunkat! Isten áldja közösségünket! Hajrá Székelyudvarhely!”