Gálfi Árpád Polgármester – Székely zászló

Gálfi Árpád Polgármester
Január 28. 08:04

“Néhány napja gondolkodom a törvénynek azon a paragrafusán, amelyre hivatkozva jogerős ítélet született és az ítélet értelmében el kell távolítanom a székely zászlót Székelyudvarhely polgármesteri hivatalának homlokzatáról. Az alkalmazott törvény megfelelő része így szól:

„Más államok nemzeti zászlói csak a román nemzeti zászlóval együtt és csak a hivatalos állami látogatások, nemzetközi ünnepségek és találkozók alkalmával tűzhetők ki hivatalos épületekre vagy nyilvános helyekre Románia területén, a jelen törvénynek megfelelően.”

Tisztelettel és alázattal teszem fel a költői kérdést a törvényhozóknak és a jogalkotóknak, valamint a törvények alkalmazóinak, hogy a közismert kék-arany színű székely zászló melyik idegen állam lobogójának minősül? Mert amennyiben az a régió (Székelyföld), ahol ezer éve közel egymillió fős székely közösségünk él, idegen államnak minősül és amennyiben a székely közösségünk jelképe, a székely zászló, „más állam zászlójának” minősül, akkor nincs több kérdésem.”


Gálfi Árpád Polgármester

 

Január 28. 13:07

“Kedves székelyudvarhelyiek, kedves székelyek, kedves magyar testvéreim!

Köszönöm az elmúlt két nap bátorításait, az együttérzést, a sok bíztató, kedves üzenetet, hozzászólást.

Bármiért harcolunk külön-külön kis (érdek)csoportokban, bármi ellen emeljük fel hangunkat, vagy bármilyen apró jogokért viaskodunk, a végén semmit nem fog számítani, ha mind egyenlőkké válunk a széthúzástól: egy kihalt közösséggé.

Elvesztett zászlós perek, anyanyelvünk használatának korlátozó intézkedései, nemzeti és közösségi szimbólumaink használatának tiltása, vagy korlátozása, létünk és szülőföldünk megkérdőjelezése mind arra ösztönöz, hogy ráébredjünk: elérkezett az óra, amikor véget kell vetnünk a közönynek, a közömbösségnek, ki kell mozdulnunk a kényelemből és újra össze kell fognunk a székely közösségünk nagy családjának tagjaiként, mert a család összetart minden körülmények között. A mi nagy közös székely „családunk” mindig család marad, akárhol is éljenek a tagjai. Ez olyan kapocs, mely beleíródott minden székely szívébe és nem tudja senki kitörölni. Kitörölni nem lehet, csak megtagadni, de egyetlen székely se feledje el, hogy ha megtagadja a családját, önmagát tagadta meg!

A közeljövőben nagy méretű rendezvényeken gyűlhetünk össze Székelyudvarhelyen, hogy minél többen jelezzük, nem fogjuk engedni alapvető nemzetiségi jogaink lábbal tiprását!
Hamarosan jelentkezem a részletekkel.
Hajrá Székelyudvarhely! Hajrá Székelyföld!”

Gálfi Árpád Polgármester

 

Január 25. 17:04

“Jogerősen pert veszített városunk, hiszen ítélet született, melynek értelmében el kell távolítanom a Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának épületéről és az épület helyiségeiből a székely,- illetve a városzászlókat.

A magyar jelképek elleni persorozatáról elhíresült Dan Tanasă “blogger” a zászló- és címerhasználatra vonatkozó jogszabályokra hivatkozott, megjegyezve, hogy más országok lobogóit csak a román zászlóval együtt, hivatalos látogatások, ünnepségek, nemzetközi fesztiválok alkalmával szabad kitűzni. Úgy érzem, hogy a SAJÁT szülőföldjén élő közösségünk jelképei, szimbólumai, vagy éppen zászlója nem tartozik a “más ország lobogója” kategóriába, de törvénytisztelő emberként (akkor is, ha a törvényt ezúttal úgy csűrik-csavarják, ahogy akarják) eleget fogok tenni a jogerős bírósági döntésnek.

Egy zászlót eltávolítunk, de szándékomban áll a közeljövőben egy széles körű lakossági fórumot összehívni, amelyen közösen dönthetünk majd arról, hogy az eltávolított zászló helyett hány száz, vagy hány ezer kék-arany színű lobogóval ékesítjük majd városunkat, magántulajdonban lévő ingatlanokra tűzve ki azokat. Részletekkel hamarosan jelentkezem. Isten áldja városunkat! Isten áldja közösségünket! Hajrá Székelyudvarhely!”

Something is wrong.
Instagram token error.
Load More